Implanty stomatologiczne

 

Implanty stomatologiczne są elementami wszczepianymi w kość szczęki bądź żuchwy. Mają one na celu zastąpić korzeń utraconego zęba. Co istotne, wszczepy te nie naruszają sąsiednich zębów, a rekonstruowany ząb jest trwale umocowany i nie różni się wyglądem oraz funkcjonalnością od zębów prawdziwych.

 

Implanty stomatologiczne są zwykle stosowane w przypadku pojedynczych ubytków zębowych, ale znajdują także zastosowanie gdy ubytek jest bardziej rozległy. Zabieg wprowadzenia implantu wykonywany jest przy zastosowaniu znieczulenia miejscowego, zatem jest on całkowicie bezbolesny. Ból może nastąpić natomiast po operacji. Jest to spowodowane zwykle obrzękiem jaki może wystąpić w okolicy operowanego miejsca.

 

Implanty z uwagi na rodzaj podparcia możemy podzielić na wszczepy kostne, śródkostne oraz podokostnowe. W zależności od przypadku oraz stanu zdrowia pacjenta można zastosować inny rodzaj implantu.

 

Co prawda implanty nie są prawdziwymi zębami, jednak by służyły one długo, należy tak jak w przypadku własnych zębów, dbać o odpowiednią higienę jamy ustnej.